Bão Noru liên tục thay đổi cường độ, diễn biến khó lường

Hiện nay bão Noru đã giảm sức mạnh, giật cấp 16 và khả năng duy trì cấp gió này khi vào Biển Đông. Tuy nhiên, sau đó dự báo bão tiếp tục mạnh lên. Hồi 19 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 121,6 độ kinh đông, trên […]